Demokraterna kan tacka medierna om Trump avsätts

Demokraterna kan tacka medierna om Trump avsätts

Det demokratiska partiet kan tacka medierna för att alltmer nu blir känt om Donald Trumps ryska kontakter. Det är främst New York Times och Washington Post som visar hur effektiv grävande och undersökande journalistik kan vara och hur den ska bedrivas.

Det demokratiska partiet har framstått som synnerligen passivt och överdrivet försiktigt i sin kritik av Donald Trump. Det finns högljudda kritiker inom demokraterna men de är påfallande få och en förklaring kan vara att demokraterna nu låter utredningen som drivs av förre FBI-chefen Robert S. Mueller, ha sin gång innan det ställs några mer långtgående politiska krav från oppositionen.

I juli 2016 twittrade Trump:

Detta var närmare sex månader efter det att fastighetsprojektet hade gått i stå och efter det att Michael Cohen försökt få fart på projektet.

Avslöjanden

Washington Posts avslöjanden visar att det har funnits kontakter med ryska företag, att det har funnits planer på ett stort projekt, ett Trump Tower i Moskva, och att Donald Trump haft affärsintressen i Ryssland, låt vara att de aldrig tycks ha förverkligats utifrån det vi vet just nu.

De nya avslöjanden har åter satt fokus på Donald Trumps deklarationer och det faktum att Trump vägrat att redovisa innehållet i dem. Något alla hans företrädare har gjort liksom en lång rad av presidentkandidater.

Gammelmedia

I sammanhanget är det intressant att notera två saker:

. avslöjandena görs av gammelmedia
. sociala medier fungerar enbart dom diskussionsplattform

Det är de gamla, etablerade medierna som gräver och som avslöjar. Det är New York Times, The New Yorker, Wall Street Journal och Washington Post som avslöjar Trumps glidningar, undanhållanden och lögner.

Politiskt ser vi ett förvånansvärt passivt demokratiskt parti som i alla fall utåt inte ser ut att agera utan mer reagera på mediernas avslöjanden.

Avsätts Donald Trump så är det de främsta representanterna för “fake news”, Trumps egna ord, som stått för bedriften. Det är de som avslöjat Donald Trump, inte den politiska oppositionen.

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This