Apples tjänster är större än hela Facebook

Apples tjänster är större än hela Facebook

Apple är världens mest lönsamma och högst värderade företag, alla kategorier, och efter den senaste kvartalsrapporten så steg aktien till nya rekordnivåer. Bryts enbart tjänstedelen inom Apple ut så är det en verksamhet som är större än hela Facebook.

Apples tjänster, iCloud, iTunes, App Store, Apple Music, Apple Pay, Mac App Store och Apple Care omsatte 27.804 miljarder dollar enligt Apples siffror. Jämför det med Facebooks omsättning på 27.64 miljarder dollar.

Placeras tjänstedelen in på Fortune 500s lista över de största företagen så skulle Apples verksamhet landa på 97:e plats. Alltså enbart Apples olika tjänster.

Växer

Tjänstedelen inom Apple är en del av företaget som hela tiden snabbt växer och det är en del som ses kunna axla och ta över en del av intäkterna från iPhone. Därför menar många analytiker och bedömare att det är viktigt för Apple att fortsätta att expandera sina tjänster för att komma undan ett för stort beroende av iPhone som kassako.

Det är också en lönsam del. Det finns beräkningar av analytiker som pekar mot att Apple har 55-60 procentiga marginaler för tjänstedelen. Runt det dubbla jämfört med hårdvarudelen.

Även tillväxten inom tjänstedelen slår hårdvaruförsäljningen. Det finns bedömningar som säger att Apples tjänsteverksamhet kommer att öka med i snitt 17 procent per år fram till 2021. Under samma period så beräknas hårdvarusidan att öka med 2.4 procent, årligen.

Apple TV

Sett i det perspektivet så är det lättare att förstå Apples jakt på att utveckla Apple TV och hitta en ny lönsam nisch för TV-delen. Apple vill utveckla Apple TV till en ny tjänst inom Apple och Tim Cook har sedan länge deklarerat att Apple TV inte längre är en hobby, vilken den var under många år. Nu försöker Apple utveckla tjänsten och producerar idag egna tv-serier, några få, och det kommer hela tiden nya uppgifter om nya kontakter mellan Apple och tv- och filmbolag.

Därför är det tjänstesidan du ska hålla ett öga på om du följer Apple och försöker lista ut var Apple kommer att satsa sin pengar bästa gång.

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This