Video: Det här är nytt i iOS 11 beta 7

Video: Det här är nytt i iOS 11 beta 7

Video: Det här är nytt i iOS 11 beta 7

9 to 5 Mac har sammanställt en video med det som är nytt i iOS 7 beta 7.

Beta 7 innebär att det sannolikt inte är så många testversioner kvar innan det är dags för den skarpa versionen.

 

9 to 5 Mac

Liked it? Take a second to support Mikael Winterkvist on Patreon!

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.