Video: Det du behöver veta om watchOS 4

Video: Det du behöver veta om watchOS 4

Video: Det du behöver veta om watchOS 4

watchOS 4 kommer att lanseras samtidigt med iOS 11 och det är ett operativsystem som fungerar som ett komplement till iOS, precis som att Apple Watch kompletterar iPhone.

Här är det du behöver veta om watchOS 4 – på fyra minuter:

AppleInsider

Liked it? Take a second to support Mikael Winterkvist on Patreon!

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.