Därför ska du uppdatera till iOS 10.3.3

Därför ska du uppdatera till iOS 10.3.3

Därför ska du uppdatera till iOS 10.3.3

iOS 10.3.3 åtgärdade flera allvarliga och kända säkerhetsbuggar, däribland en allvarlig bugg i Qualcomms kretsar. I den här videon visas fler säkerhetsbuggar i iOS 10.3.2.

Underlaget för information har tagits fram av säkerhetsexperten Ian Beer som publicerat burgarna och detaljerad information om dem på nätet.

Videon har gjorts av Billy Ellis.

Har du inte uppdaterat till iOS 10.3.3 så gör det, nu.

Liked it? Take a second to support Mikael Winterkvist on Patreon!

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.