Värderingar styr konservativa, inte plånboken

Värderingar styr konservativa, inte plånboken

Över 65 procent av republikanska politiker tycker att Donald Trump gör ett bra jobb och han har fortfarande de republikanska väljarnas förtroende. Detta trots försämringar av sjukvårdsförsäkringen, sänkta skatter för de rika och flera förslag som slår rakt mot Trumps egna väljare.

Detta är något som vi har svårt att förstå i Sverige där plånboksfrågor har stor betydelse i den politiska debatten och hur vi röstar.

Hur kan Trump ha kvar sina väljares förtroende trots att det han gör slår direkt mot dem?

George Larkoff är professor vid Berkley universitet menar att republikanska väljare styrs av moral och värderingar och att det förklarar hur Trump kan behålla sitt stöd.

Here is the short answer: All politics is moral. Supporting Trump – and gutting public healthcare resources in order to provide tax cuts for the wealthy – fits perfectly within the strict conservative moral worldview, which is hierarchical in nature. Voters don’t vote their self-interest. They vote their values.

George Larkoff

Hierarki

Larkoff menar att för att förstår konservativa och republikanska väljare så måste du förstå den hierarki som styr deras tankevärld.

The Conservative Moral Hierarchy:
• God above Man
• Man above Nature
• The Disciplined (Strong) above the Undisciplined (Weak)
• The Rich above the Poor
• Employers above Employees
• Adults above Children
• Western culture above other cultures
• America above other countries
• Men above Women
• Whites above Nonwhites
• Christians above non-Christians
• Straights above Gays

Hierarkin är något förenklad men den ger en förklaringsmodell för vad som styr republikanernas politik och hela deras världsbild.

Hålla fast

Konklusionen blir att republikanska väljare kommer att hålla fast vid Donald Trump därför att något annat skulle vara att gå emot den de är, deras världsbild och alla deras värderingar.

Tack till Sheryl för tips

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This