Transportstyrelsens monumentala fiasko

Transportstyrelsens monumentala fiasko

Uppgifter om svenska körskortsinnehavare har läckts till utlandet, även personer med skyddad identitet, tillsammans med känslig information om vägar, tunnlar och hamnar. Generaldirektören Maria Ågren har fått sparken och dömts till böter och myndighetens styrelseordförande Rolf Annerberg har avgått.

Vartefter uppgifter har publicerats så växer skandalen till ett monumentalt fiasko där allt tycks ha gått snett som kan gå snett.

Databasen

Hela databasen med alla känsliga uppgifter skrevs över till utlandet i ett avtal med IBM. Generaldirektören Maria Ågren har dömts för att ha röjt sekretessbelagda uppgifter sedan det visat sig att de enskilda personer som hanterade uppgifterna inte var säkerhetskontrollerade vilket betyder att ingen, vare sig Transportstyrelsen eller säkerhetspolisen kunde till vilka som hanterade uppgifterna.

Känslig information

Informationen är mycket känslig då den innehåller information om storlek på tunnlar, bärighet för broars, kapacitet får hamnar tillsammans med uppgifter om enskilda som har skyddad identitet.

Allt detta har vara lämnats över av en generaldirektör som även skrivit under ett beslut om att göra avsteg från myndighetens egna riktlinjer och från gällande lagstiftning. Det är minst sagt häpnadsväckande och jag har aldrig under alla mina år i säkerhetsbranschen hört talas om något liknande.

Utskick

I mars 2016 så gjorde Transportstyrelsen ett utskicka till svenska och utländska företag som prenumererar på data från myndigheten. I uppgifterna, som skickades i klartext, så fanns det med enskildas personbilar som ägs av personer med skyddad identitet.

Myndigheten gjorde då inget nytt utskick där mottagarna ombads att förstöra uppgifterna. Transportstyrelsen gjorde istället ett nytt utskick med alla de uppgifter som inte skulle ha funnits med och mottagna ombads att själva ena ut de känsliga uppgifterna.

Så uppträder bara en organisation där praktiskt taget allt regelarbete och allt informationsarbete har havererat.Det måste också finnas djupa och fundamentala problem med att få organisationen att förstå vems uppgifter de hanterar och vad informationen innehåller.

Det är ett fiasko av monumentala mått.

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This