Thunder på banjo och skedar

Thunder på banjo och skedar

Osannolik version men det svänger något så inni …