Står Apple näst på tur?

Står Apple näst på tur?

– Står Apple näst på tur?
– För?
– För att fällas av EU?

– Nu förstår jag inte?
– Jo, men EU har ju fällt Google för brott mot konkurrenslagstiftningen och Google kan komma att fällas för Android. Kan inte Apple stå på tur sedan?
– Nej
– Nej?
– Nej, Apple står inte på tur därför Apple och Google inte kan jämföras på den här punkten.
– Jo men Apple utvecklar ju iOS och de släpper ju inte in andra på det plattformen?
– Helt korrekt men det finns inga andra tillverkare av iPhone eller iPad så det går inte att jämföra. Apple har dessutom inte 80-90 procent av marknaden så de kan inte utnyttja din dominerande ställning på samma sätt som Google nu misstänks för att ha gjort.
– EU straffar ju Open Source på det här sättet?
– Utvecklingsmodellen har inte med saken att göra, även om det kraftigt kan ifrågasättas om Android verkligen utvecklas som öppen källkod eller inte men det är en annan diskussion som vi kan ta vid ett annat tillfälle. Google misstänks för att ha tvingat på andra tillverkare sina egna tjänster och appar, att ha ställt det som villkor för att andra ska få använda Android. Det är i huvudsak det saken handlar om, inte hur Android utvecklas.
– Men Apple har ju en stängd plattform?
– Ja, och?
– De har ju monopol på App Store exempelvis?
– Nej, Apple har inget monopol. iOS marknadsandel ligger på 15-25 procent lite beroende på vilket land du tittar på. Det är inget monopol.
– Kan inte Google bara betala och fortsätta som förut då?
– Kan, kan de väl men det innebär i så fall nya domar, nya böter och skadestånd och EU kan ta till ett importstopp om det dras till en mer extrem förlängning. Google kommer att tvingas att ändra sina avtal och hur de gör affärer inom EU-området. Det tvingades Microsoft till att göra efter sin två fällande domar.
– Men hur kan EU tvinga Google att slöja in andra på din plattform?
– Det är inte det EU kräver. EU kräver att Google tar bort krav som kan skada konsumenterna som exempelvis kravet på att en telefon bara får innehållna Googles appar och tjänster, eller kravet på att Googles appar och tjänster ska vara installerade.
– Men det gör ju Apple också?
– Nej, det gör inte Apple därför att det inte finns några andra tillverkare.
– Jo, men du kan ju inte välja någon annan App butik och du måste följa Apples regler?
– Du kan välja en annan telefon och Apples krav när det gäller App Store är inte jämförbara med det vi diskuterar nu.

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This