Skandalen inom Transportstyrelsen är ett organisatoriskt haveri

Skandalen inom Transportstyrelsen är ett organisatoriskt haveri

Det finns en fara i att tro att ju högre upp i en organisation du kommer desto högre är kompetensen. Faran består i att det sällan eller aldrig är så.

Jag har försökt förstå det totala haveri som utgör informationshanteringen inom Transportstyrelsen och den kan inte förklaras på annat sätt än att de i toppen trott att det förstått vad de håller på med.

IT-avdelningen kopplades bort. Den var “en nagel i ögat”, juridiska invändningar negligerades och nu sitter vi med det största enskilda dataläckaget på decenier.

Priset – en halv månadslön, 70 000 kronor.

Starten

Det börjar redan 2012 då den förra regeringen ger Transportstyrelsen nya direktiv. IT-driften ska läggas ut.

IBM får uppdraget och det står klart att om myndigheten ska följa svensk lag så riskerar hela projektet att bli försenat. Så då gör myndigheten inte det. Transportstyrelsen väljer alternativ 2. Generaldirektören Maria Ågren fattar beslutet att köra vidare och bryta mot myndighetens eget regelverk och i vart fall tre lagar.

Det framgår också skrämmande tydligt hur arbetet med ett nytt IT-system bedrevs och hur myndigheten  valde att inte lyssna på sin egen spetskompetens och det är här det handlar om ett fullständigt organisatoriskt haveri. Toppstyrning lett till att de som har kunnandet har tystats internt. Ingen organisation överlever på sikt med en sådan struktur därför att den bygger på omöjligheten att ju högre upp då kommer i organisationen desto mer kunskap finns det.

Vanvettigt

Det är vanvettigt att tro att en chef ska sitta inne med djup IT-kunskap i kombination med lika djupa kunskaper i juridik. Sådant har du en IT-avdelning till och du ser till att konsultera jurister. Det behöver inte ens vara så att chefen för IT-avdelningen eller den juridiska avdelningen sitter inne med den spetskompetensen. En bra chef ser till att skapa ett arbetsklimat där medarbetarnas kunskaper kommer fram och kommer till sin rätt.

I en modern organisation finns kunskap på olika platser och nivåer och ledarskapet handlar om att se till att ta tillvara den samlade kunskapen och använda den på bästa sätt. Då måste också alla tillfrågas och få komma till tals, även om du får svar som du kanske inte vill få.

Transportstyrelsen körde över sina egna jurister och sin egen IT-avdelning.

Det är ett organisatoriskt totalhaveri.

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This