Datainspektionen: GDPR-krav kan öppna för it-attacker - Computer Sweden

Datainspektionen: GDPR-krav kan öppna för it-attacker – Computer Sweden

25 maj 2018 är ett datum som etsat sig fast på många näthinnor hos Europas företag, myndigheter och organisationer. Då börjar den nya dataskyddslagstiftningen att gälla. Till nyheterna hör krav på incidentrapportering. Om något händer, vare sig det är den mänskliga faktor eller angrepp utifrån, som riskerar röja personuppgifter ska det rapporteras till Datainspektionen. Uppgifter som hur det gått till och vem som drabbats ska lämnas in.Nu varnar dock myndigheten för att det skydd som ska se till att de uppgifterna inte hamnar i orätta händer är för svagt. Och efterlyser starkare sekretess för personuppgiftsincidenter.

Källa: Datainspektionen: GDPR-krav kan öppna för it-attacker – Computer Sweden

Missa inte Mackens fråga!
Share This