Tim Cook protesterar mot Trump

Tim Cook protesterar mot Trump

Tim Cook protesterar mot Trump

Tim Cooks uttalande är en direkt protest mot Donald Trumps beslut att inte tillåta transpersoner i den amerikanska militären. Facebooks Mark Zuckerberg, Sundar Pichai (Google) och jack Dorsey (Twitter) har även de protesterat mot beskedet och presidentens beslut.

Liked it? Take a second to support Mikael Winterkvist on Patreon!

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.