Ut och jaga Pokémons!

Ut och jaga Pokémons!

Ut och jaga Pokémons!

Ut och jaga Pokémons, enligt PokemonGoHub så kan du få dubbelt så mycket XP, Candy och andra belöningar fram till och med den 24:e.

Efter att själv ha fångar några Pokémons så kan jag bekräfta att XP och Candy är födubblat vilket gör att resterande uppgifter sannolikt också är korrekta.

Trainers worldwide managed to unlock the following bonuses until Monday, July 24, 05:00 PDT:

  • Double Stardust

  • Double Candy

  • Double XP

  • Increased Pokémon encounters

  • Reduced hatching distance

  • Reduced buddy distance

PokemongoHub

Liked it? Take a second to support Mikael Winterkvist on Patreon!

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.