Thunder på banjo och skedar

Thunder på banjo och skedar

Thunder på banjo och skedar

Osannolik version men det svänger något så inni …

Liked it? Take a second to support Mikael Winterkvist on Patreon!

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.