Sveriges incidentberedskap klarade inte testet

Sveriges incidentberedskap klarade inte testet

Sveriges incidentberedskap klarade inte testet

När “Viktigt Meddelande till Allmänheten” började tjuta i söndagskväll så var det inledningen på en serie händelser som visar på allvarliga brister i beredskapen.

Till att börja med så handlade det om ett falsklarm när “Hesa Fredrik” startade klockan 22.00. Det som var tänkt att vara en intern test gick ut till allmänheten. När SOS Alarm försökte sända ut “Faran Över” så fungerade inte det.

Kraschade

Folk blev naturligtvis oroliga och inte minst sedan vare sig radio, tv eller tidningar inledningsvis hade någon information. Det ökade snabbt trafiken mot Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s, och Polisens webbplatser – som kraschade eller som hade mycket långa svarstider.

Balanseringen av trafiken fungerade inte visar det sig nu i efterhand och webbplatserna klarade inte den snabbt ökande mängden trafik från oroliga medborgare.

Resultatet av en helt misslyckad internt test visar att flera viktiga webbplatser inte klarar sin viktigaste uppgift, att ge allmänheten information.

Krisinformation.se

MSB försvarar sig nu med att deras webbplats inte är tänkt att vara den primära webbplatsen i händelse en en kris eller en incident men allmänhetens beteende visar på ett annat misslyckande – att informera allmänheten att den webbplats de bör gå till är krisinformation.se.

Folk försökte ta sig in på MSB:s webbplats för att få veta varför sirenerna gick igång 22.00 en söndagkväll och det kan aldrig allmänheten lastas för. Deras beteende visar att de inte hade kännedom om krisinformation.se och det borde vi ha.

Ett larm som aldrig borde ha gått ut till allmänheten.
Ett “faran Över” som inte fungerade.
Två viktiga informationsbärare, MSB och Polisen dukade under av den ökande trafiken
En webbplats som allmänheten inte hade kännedom.

Fiasko är ett för milt betyg i sammanhanget.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.