Donald Trump jr publicerar mailen

Donald Trump jr publicerar mailen

Donald Trump jr publicerar mailen

Donald Trump jr publicerade den aktuella mail-konversationen, som föregick mötet med den ryska advokaten Natalia Veselnitskaya. Mailen lades ut på tisdagskvällen.

Därmed bekräftas uppgifterna att Donald Trump jr visste vad mötet handlade om, han visste vem han skulle möta vilket också bekräftar att han lämnade felaktiga uppgifter när han fick frågor om mötet i söndags.

På alla punkter så bekräftas New York Times publicering och uppgifter.

 

Liked it? Take a second to support Mikael Winterkvist on Patreon!

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.