Det är för ditt eget bästa som du får ange din pinkod för att låsa upp

Det är för ditt eget bästa som du får ange din pinkod för att låsa upp

Det är för ditt eget bästa som du får ange din pinkod för att låsa upp

Ibland kommer frågan in pinkod i din iPhone och iPad trots att du har aktiverat Touch ID och det är en säkerhetsdetalj – din iPhone och iPad ska inte kunna låsas upp enbart med den ena eller den andra metoden. Det ska krävas båda.

  • Startar du om din iPhone eller iPad så får du ange ditt lösenord, din pinkod.

  • Har du inte låst upp din iPhone eller iPad på 48 timmar så krävs en pinkod.

  • Har du inte låst upp din iOS-enhet med pinkoden på sex dagar eller inte eller om du inte har använt Touch ID på åtta timmar så krävs pinkod

  • Misslyckas Touch ID att matcha ett fingeravtryck mer än fem gånger så krävs pinkod

  • När du ska lägga till fingeravtryck

  • Om enheten har låsts fjärrstyrt

Sammantaget innebär det här att du får ange pinkoden oftare idag med iOS 10 än med föregångaren iOS 9. Det är som sagt av säkerhetsskäl och det är för dig och din informations bästa.

iOS Security (pdf)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.