The Dark Web är en livlina för användare

The Dark Web är en livlina för användare

Det brukar kallas the Dark Web och det beskrivs som en plats för droghandel, vapenhandel, hackare och en plats dit vanliga nätanvändare inte når. Sanningen är en annan. Den här delen av nätet är den enda möjligheten för medborgare i slutna länder och diktaturer för att överhuvudtaget ta sig ut på nätet.

The Dark Web och Tor-projektet brukar klumpas ihop och nämnas i samma andetag och det är tekniskt korrekt men Tor-projektet handlar inte bara om olagligheter – tvärtom.

Öppet nät

Tor-projektet grundades för att garantera ett fritt, öppet och anonymt nät. Det är ett nät och det är utveckling och underhåll av mjukvara. För att kunna använda den här delen av nätet krävs speciell mjukvara – en webbläsare som gör att du surfar anonymt men där slutar också alla spärrar och hinder.

Det kan låta mer komplicerat än det är och du kan ladda ned Tors mjukvara, gratis från deras webbplats. Det är inte mycket mer komplicerat än att läsa innantill och installera. Det finns webbläsare och mjukvara även för iOS.

Tor är alltså ett parallellt nät och en del av Internet där trafiken krypteras och där du surfar anonymt, enkelt utryckt.

 

 

Diktaturer

Här finns Facebook, Twitter och flera av de vanliga webbplatserna som vi alla använder. Skillnaden är att inom ramen för Tor så fungerar de webbplatserna som en slags frihetens fyrtorn för miljontals användare som inte kan och som inte får använda Internet på det sätt många av oss tar för givet. Deras access till information är begränsad av myndigheterna och Tors nät är praktiskt taget den enda vägen och möjligheten att kunna ta del av information utanför landet.

Ofta förknippas detta med diktaturer men faktum är att även länder som vi betraktar som demokratier från tid till annan stänger ned delar av nätet. Då återstår bara VPN-uppkopplingar eller Tor.

Censur

Den här delen av nätet är ingalunda stängd, hemlig eller otillgänglig. Den är tvärtom en informationsbärare för miljontals användare. Tors egna siffror säger att runt 2-3 procent av trafiken går till och från slutna, hemliga och privata adresser inom Tors nät. Det är de olagliga webbplatserna som medierna intresserar sig för och som får de stora rubrikerna. Trafiken, den övriga trafiken, handlar om närmare två miljoner användare som i första hand söker information som deras egna myndigheter inte vill att de ska kunna ta del av.

Det finns länder som helt stänger ute nätet såsom Nordkorea och Kina och så finns det länder som censurerar delar av nätet, helt eller delvis. Här finns också de länder som regelbundet stänger ned tjänster och delar av nätet.

Turkiet, Egypten, Israel och Taiwan toppar just nu den listan på länder.

Det anonyma nätet

En riktigare benämning vore att använda termen det anonyma internet, The Anonymous Internet, och Oxford Internet Institute har sammanställt en karta som utgår från Tor.

Kartan visar att vi i Sverige använder Tor i högre grad, och mer än våra grannländer, och att Italien ligger i top tillsammans med Israel. Detta sett till mängden användare i förhållande till det sammanlagda antalet nät-användare.

Här finns den mjukvara du behöver. Det är bara att ladda ned och installera.

Tor