Så stoppar Niantic fuskare

Så stoppar Niantic fuskare

Niantic, utvecklarna av Pokémon GO, för en hård kamp mot spelare som fuskar i spelet och den senaste uppdateringen innhåller nya sätt att få stopp på dem som använder tredjeparts-appar och tjänster i spelet.

Det finns flera sätt för att fuska i Pokémon GO. Det vanligaste är att manipulera GPS-informationen i spelet. Du kan då förflytta dig över stora sträckor, attackera och erövra ett lab eller fånga en sällsynt Pokémon.

Ett annat sätt att är att använda en tjänst eller en app för att veta var en Pokémon finns. Det första sättet skadar inte bara spelet utan andra spelare. Det andra sättet är något mera oskyldigt eftersom den ende som egentligen vinner på det är spelaren själv.

Metoder

Niantic använder flera metoder för att stoppa det som anses vara fusk. Pokémons över nivå under 25 har alla olika, unika förmågor. Det stoppar i alla fall delvis de som använder tredjeparts-appar och tjänster för att ta reda på var en Pokémon finns. Det stoppar också de som fuskar med GPS-data för att fånga Pokémons. I och med att alla Pokémons har är värda olika mycket, även för spelare på samma nivå så går det inte att förutse vad en Pokémon är värd.

Niantic analyserar också hur en Pokémon har fångats . Visar det sig att du rört dig över stora områden, blixtsnabbt så kan du blockeras eller drabbas av det som kallas Shadow Ban.

Shadow Ban innebär att du bara kan se och fånga mycket vanliga Pokémons. Det är en tillfällig bestraffning under en vecka.

Markerad Pokémon

Så stoppar Niantic fuskare

Så stoppar Niantic fuskare

Ett bytt sätt, lanserat helt nyligen, är att Pokémons som fångats med fusk markeras med en streck. De trycks över och sådana Pokémons uppträder inte alltid och gör inte alltid det spelaren tror och förväntar sig.

With the announcement of Raid Battles and the new battle features, we are staying true on our commitment to ensuring that Pokémon GO continues to be a fun and fair experience for all Trainers. Starting today, Pokémon caught using third-party services that circumvent normal gameplay will appear marked with a slash in the inventory and may not behave as expected. We are humbled by the excitement for all the new features we announced yesterday.This is one small part of our continued commitment to maintaining the integrity of our community and delivering an amazing Pokémon GO experience.

Reddit

 

Blockerad

Niantic varnar först en spelare om att de anser att hens sätt att spela och förflytta sig är misstänkt, andra hand så stoppas spelaren i en vecka och drabbas av det som kallas shadow ban. Sista steget är att kontot stängs ned och spelaren förlorar alla inspelade poäng och alla tillgångar.

Enligt Niantics regler så får du inte använda en tredjepartstjänst som loggar in på ditt eller andras konto. Du får i princip inte använda någon annan inloggad app än Pokémon GO. Använder du appar som kollar styrka och förmågor på dina infångade appar och denna app inte loggar in på ditt konto så är det okej men inte om appen loggar in på ditt konto.

GPS-data får inte manipuleras och scanners får inte användas.

Tanken är att du ska spela Pokémon GO med appen för Pokémon GO och inga andra appar eller tjänster.

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This