Niantic vaskar om bland Pokémons

Niantic vaskar om bland Pokémons

Niantic har gjort flera förändringar bland samlingen av Pokémons. Flera Pokémons kan du nu inte längre få i ägg, vanliga har blivit ovanliga och ovanliga har blivit mycket ovanliga.

Niantic, utvecklare av Pokémon GO, kan styra vilka Pokémons som kan kläckas ur ägg, vilka som ska vara vanliga ovanliga och mycket ovanliga. De kan styra praktiskt taget allting, i detalj.

Den här informationen bygger på data som samlats in av The Silph Road och den bygger bland annat på över 3000 kläckta ägg.

Ägg

Psyduck, Sandshrew, Whooper, Paras, Tentacool och Natu finns inte längre i ägg enligt den data som The Silph Road har samlat in.

Dratini är nu en ovanligt Pokémon liksom Pineco. Båda kan kläckas ur 10 kilometers ägg men nu i lägre grad än tidigare.

The Silph Road