Inifrån de innersta rummen hos Apple

Inifrån de innersta rummen hos Apple

Apple är ett av världens mest framgångsrika företag med den ojämförligt mest välfyllda kassakistan. Brian Merchant har intervjuat en lång rad personer i arbetet med boken The One Device: The Secret History of the iPhone.

Inför lanseringen av boken, nästa vecka, så har The Verge gjort en lång intervju med Brian Merchant och har även publicerat uppgifter ur den kommande boken.

Innersta

Merchant ger en bild inifrån det allra innersta inom Apple och hans bok ger också intryck av att vara förstahandsuppgifter – alltså uppgifter direkt från berörda personer. Däribland finns den tidigare chefen Scott Forrestall men det är inte helt tydligt om Merchant har talat med Forrestal eller om uppgifterna kommer från andra som deltagit vid de aktuella mötena.

En som Brian Merchant har talat med och som också delat med sig av sina erfarenheter efter att ha jobbat inom Apple är Tony Fadell som under många år tillhörde den innersta kärnan inom Apple. Fadells version av tillblivelsen av iPhone, som Apple lanserade 2007 för tio år sedan, är en bild som inte är smickrande för Apples Phil Schiller.

The iPod phone was losing support. The executives debated which project to pursue, but Phil Schiller, Apple’s head of marketing, had an answer: Neither. He wanted a keyboard with hard buttons. The BlackBerry was arguably the first hit smartphone. It had an email client and a tiny hard keyboard. After everyone else, including Fadell, started to agree that multitouch was the way forward, Schiller became the lone holdout.

He “just sat there with his sword out every time, going, ‘No, we’ve got to have a hard keyboard. No. Hard keyboard.’ And he wouldn’t listen to reason as all of us were like, ‘No, this works now, Phil.’ And he’d say, ‘You gotta have a hard keyboard!’” Fadell says.

Med facit i hand

Med facit i hand, idag, tio år senare så kan Schillers invändningar te sig både märkliga och felaktiga men kom igång att detta utspelade sig 2005 och i en värld som faktiskt dominerades av telefoner med riktiga, fysiska tangentbord däribland BlackBerry.

En annan person som Brian Merchant har talat med, Brett Bilbrey, också chef inom Apple under flera år. Bilbrey beskriver Phil Schiller som en tekniskt okunnig person som måste få allt förklarat för sig mycket utförligt. Brett Bilbrey lämnade Apple 2014.

Fadell, Bilbrey och Forrestall har samtliga lämnat Apple och det bör påtalas därför att även om Apple är ett slutet och mycket framgångsrikt företag så lär Apple ingalunda vara befriat från maktstrider. Scott Forrestall begick misstaget att närmast helt öppet utmana den nya chefen Tim Cook och tvingades att lämna Apple med mycket kort varsel. Forrestall vägrade att ta på sig ansvaret för debaclet med Apple Maps och be användarna om ursäkt. Forrestall sparkades och Tim Cook själv gick ut och bad offentligen om ursäkt för att Apple Maps inte fungerade.

Inte jobbar

Brett Bilbrey jobbade på en av de avdelningar som Steve Jobs snabbt skrotade 1997 när han kom tillbaka till Apple. Bilbrey flyttades och fick nya uppgifter inom Apple. Boken och uttalandena ska ses mot bakgrund av att de som öppet talat med Brian Merchant är chefer som idag inte jobbar kvar inom Apple. Det kan inte uteslutas om att det handlar om att ge igen men oavsett det så är Merchant bok en inblick i det allra heligaste och mest slutna inom Apple.

Macken återkommer längre fram med en recension av boken.