EU-kommitté föreslår end-to-end kryptering

EU-kommitté föreslår end-to-end kryptering

EUs Committee on Civil Liberties, Justice, and Home Affairs arbetar just nu på ett förslag till hur EUs medborgare ska skyddas och kommittén kan komma att föreslå kraftfull end-to-end kryptering.

Kommittén har lämnat ett första utkast, ett förslag till ny lagstiftning.

Confidentiality of electronic communications ensures that information exchanged between parties and the external elements of such communication, including when the information has been sent, from where, to whom, is not to be revealed to anyone other than to the parties involved in a communication.

The principle of confidentiality should apply to current and future means of communication, including calls, internet access, instant messaging applications, e-mail, internet phone calls and messaging provided through social media.

Metadata

Det finns ett lagligt skydd för individens privatliv som regleras i EUs regler för grundläggande rättigheter som den nya lagen ska vila på. Kommittén vill inte bara skydda den information som skickas utan även den metadata som genereras i samband med att du kommunicerar med andra, avsändare och mottagare, vanor, intressen och annat som skulle kunna utläsas av användandet.

Kommittén går långt i sina förslag och inkluderar även ett direkt förbud mot bakdörrar.

The providers of electronic communications services shall ensure that there is sufficient protection in place against unauthorised access or alterations to the electronic communications data, and that the confidentiality and safety of the transmission are also guaranteed by the nature of the means of transmission used or by state-of-the-art end-to-end encryption of the electronic communications data.

Furthermore, when encryption of electronic communications data is used, decryption, reverse engineering or monitoring of such communications shall be prohibited. Member States shall not impose any obligations on electronic communications service providers that would result in the weakening of the security and encryption of their networks and services’

Starkt skydd

Skulle förslaget bli verklighet, det är en lång process innan det kan bli det, så innebär det att EU-medborgare kommer att ha ett starkt skydd vid all kommunikation på nätet.

 

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This