Bakdörrar kan bli olagliga

Bakdörrar kan bli olagliga

Kommer ni ihåg debatten som handlade om FBIs krav på en bakdörr i iOS? Den federala polisen ville att Apple skulle skapa en specialversion av iOS för att kunna låsa upp en beslagtagen iPhone. Apple vägrade och det hela utvecklades till en domstolsstrid som slutade med att Apple vann i en första instans och sedan backade FBI ur den juridiska striden.

Före helgen så presenterade en kommitte inom EU (Mackens tidigare artikel) ett förslag på nya regler, ny lag, som gör bakdörrar olagliga. Nu ska förtydligas att det är långt kvar innan komittens förslag blir verklighet och innan det kan bli en lag som gäller inom hela EU men förslaget visar att det finns en skiljelinje mellan polisiära organisationer och privatpersoner och skyddet av individens information.

“Furthermore, when encryption of electronic communications data is used, decryption, reverse engineering or monitoring of such communications shall be prohibited. Member States shall not impose any obligations on electronic communications service providers that would result in the weakening of the security and encryption of their networks and services”

Det är svårt att läsa förslaget  på annat sätt än att försvagningar, sämre kryptering och ett sämre skydd inte får läggas in bara för att tillgodose en myndighets krav och önskemål. Ordet backdoor används inte explicit i förslaget men innebörden i förslaget är som sagt tämligen glasklart.

Lagförslag

Nu återstår att se huruvida lagförslaget går igenom och i vilket skick det går igenom. EU-förslag har som bekant en tendens till att urvattnas allt medan kompromisser läggs in och i det här fallet är det väl ingen djärv gissning till att tro att medlemsländernas polis- och underättelseorganisationer kommer att ha invändningar.

 

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This