Kommer nya iPhone 8 att se ut så här?

Kommer nya iPhone 8 att se ut så här?

Kommer nya iPhone 8 att se ut så här?

Ett koncept, ett tänkt utseende och en renderad animering av vad som kan vara nya iPhone 8.

Är det så här den nya modellen kan se ut?

 

 

Liked it? Take a second to support Mikael Winterkvist on Patreon!

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.