Spotify fortsätter att göra miljardförluster

Spotify fortsätter att göra miljardförluster

Spotify fortsätter att göra miljardförluster

Spotifys förluster ökar inför den förmodade börsintroduktionen och i sin senaste redovisning så landar Spotifys förlust på 5.3 miljarder kronor.

Omsättningen redovisas till 28.6 miljarder kronor, skriver DI Digital.

Omsättningen ökar med 52 procent jämfört med 2015, vilket är i linje med tidigare uppgifter. Men förlusterna växer snabbare än så. Minusresultatet är nämligen 133 procent större än det var under föregående år.

Detta enligt bolagets färska årsredovisning som nyligen registrerades i Luxemburg. Det är sannolikt Spotifys sista årsredovisningen inför den planerade börsnoteringen i New York.

 

Liked it? Take a second to support Mikael Winterkvist on Patreon!

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.