Uppgifter i bok tillbakavisas och förnekas

Uppgifter i bok tillbakavisas och förnekas

Uppgifter i bok tillbakavisas och förnekas

Knappt har utdraget ur Brian Merchant bok om Apple och tillblivelsen av iPhone publicerats förrän uppgifterna tillbakavisas och förnekas.

Phil Schiller:

Tony Fadell:

Det betyder att både huvudpersonen, den utpekade förnekar uppgifter liksom den som uppges ha lämnat dem, Tony Fadell.

Läs också: Inifrån de innersta rummen hos Apple

Liked it? Take a second to support Mikael Winterkvist on Patreon!

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.