Trump utreds av specialåklagare

Trump utreds av specialåklagare

Trump utreds av specialåklagare

Uppgifterna kommer från Washington Post. Robert Mueller, tillsatt specialåklagare, kommer att utreda huruvida Donald Trump försökt att stoppa eller lägga sig i utredningen av hans egen administrations kontakter med Ryssland.

Robert Muellers egentliga uppdrag är att utreda de ryska kontakterna och ryssarnas inblandning i det amerikanska presidentvalet men enligt tidningen så har utredningen utökats till att också omfatta Trumps egen inblandning i utredningen. James Comey, sparkad FBI-chef, vittnade nyligen om sina samtal med Donald Trump i vilka Trump försökte påverka FBI till att lägga end delen som rör Michael Flynn, Donald Trumps tidigare rådgivare.

Comey uppfattade Donalds Trumps önskan som ett slags direktiv, inte som en direkt order och James Comey som tjänstgjort under flera presidenter uppfattade det som en tydlig önskan. Donald Trump ville att FBI skulle lägga ned utredningen av Michael Flynns ryska kontakter.

The obstruction-of-justice investigation of the president began days after Comey was fired on May 9, according to people familiar with the matter. Mueller’s office has taken up that work, and the preliminary interviews scheduled with intelligence officials indicate that his team is actively pursuing potential witnesses inside and outside the government.

Washington Post

Lång väg

Även om Robert Mueller skulle finna att Donald Trump skulle ha begått ett brott så är det en lång väg och process innan Trump kan ställa inför rätta. I sin egenskap av president så är han immun mot åtal och innan Trump kan ställa sin för rätta så måste först kongressen och sedan senaten godkänna och driva ett åtal vidare.

Uteslutet är det inte. Det skedde så sent som med Bill Clinton som ställdes inför senaten anklagad för att försökt lägga sig i en utredning (obstruction by justice) och lögner under ed bland annat. Clinton friades.

Richard Nixon tvingades att avgå till följd av anklagelser rörande Watergate-skandalen inför hotet om ett åtal och där det var tämligen uppenbart att Nixon skulle ha fällts av senaten.

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.