Drag-and-Drop kan komma även till iPhone

Drag-and-Drop kan komma även till iPhone

Drag-and-Drop kan komma även till iPhone

En av de mest uppmärksammade funktioner i nya iOS 11 var det som kallad “Drag-and Drop” – dra och släpp funktionen för filer. I den första betaversionen så finns funktionen bara i iOS för iPad men den kan komma även för iPhone.

Funktionen finns i koden för iOS 11och den går att slå på, med lite hackande, även i iPhone. Det tyder på att Apple förmodligen testkör “Dra-och-Släpp” internt men att Apple inte riktigt har bestämt sig för om funktionen ska släppas även för iPhone. Det kan handla om att Apple vill testa funktionen, finputsa den något mer innan den lanseras även för iPhone.

 

 

Liked it? Take a second to support Mikael Winterkvist on Patreon!

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.