Comey har inte läckt någonting

Comey har inte läckt någonting

Comey har inte läckt någonting

Den amerikanska presidenten kunde inte hålla käften, lyckade inte hålla käften och naturligtvis så respekterade han vare sig maktfördelningsprincipen eller senatens granskning av Trump-administrationens kontakter med Ryssland.

Senatens utredningen och förhöret av den förre FBI-chefen James Comey är en del av senatens granskning av presidentmakten. Av respekt för den granskningen så borde den sittande presidenten vara mycket försiktig med att kommentera utredningen tills den är klar men inte Donald Trump.

Naturligtvis så har den sittande presidenten dessutom formellt helt fel. James Comey är ingen läcka. Han är, vid tidpunkten då han lämnar över sina egna minnesanteckningar, en privatperson som vem som helst. Han har en laglig rätt att vända sig till medierna och det han lämnade över är är hans egna, privata minnesanteckningar som inte innehåller något som helst hemlig information.

Granskande uppgift

Mediernas granskande roll i ett demokratisk samhälle är bara ytterligare en roll och en funktion som Donald Trump inte heller förstår. Tycker du att något är fel, anser du ett allmänheten bör få veta det och tycker du att du har blivit illa behandlad så har du en lagligt skyddad rätt att vända dig till medierna. Det är sedan deras roll att granska och se om det ligger något i det du vill berätta. På det sättet ska korruption och andra fel avslöjas.

Den rätten har även James Comey, i allra högsta grad sedan presidenten sparkat honom, och förvandlat honom från FBI-chef till privatperson.

Behöver jag tillägga att det också är något Donald Trump inte förstod?

Advokat

Trumps egen personliga advokat, jo, alla turer och hela cirkusen har nu lett till att den sittande presidenten ansett sig behöva en egen advokat, Mark Kasowitz, var inte sen att kasta sig in i debatten med krav om att Comey skulle utredas för att ha läckt hemlig information, för att ha ljuigit under ed och för att i största allmänhet vara en opåtlig person.

Det finns inga bevis för att James Comey skulle ha ljugit under ed och han har samma rätt som alla andra att vända sig till medierna och agera visselblåsare. Det hans gode vän lämnade över till New York Times var hans minnesanteckningar från ett möte med presidenten – inte på minska sätt information som är sekretessbelagd eller hemligstämplad.

Utredning

Lägg nu till, för det är centralt i frågan, att det Comey lämnade över till New York Times var minnesanteckningar från ett möte där USAs president försökte påverka FBI att lägga ned utredningen mot en av presidentens rådgivare Michael Flynn.

James Comey är en visselblåsare och det finns en fin men tydlig och skarp linje, både semantiskt och juridiskt mellan det begreppet och ordet “läcka”.

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.