Comey vittnesmål är mycket graverande för presidenten

Comey vittnesmål är mycket graverande för presidenten

Comey vittnesmål är mycket graverande för presidenten

James Comey, fd chef för FBI, vittnade på torsdagen inför senatens utskott och hans vittnesmål var graverande och besvärande för Donald Trump.

Bland annat så valde Comey att upprätta PM efter snart sagt varje möte med Trump då han var rör för att den amerikanska presidenten skulle ljuga om mötena. Redan innan Trump hade tillträtt som president så upprättade James Comey PM och minnesanteckningar efter möten med Donald Trump. Något han aldrig gjorde efter möten med vare sig George W. Bush eller Barack Obama.

Lämna rummet

James Comey berättar också om ett möte där Donald Trump bad alla, utom James Comey att lämna rummet. Presidenten ville vara ensam med den dåvarande FBI.chefen vilket Comey fanns mycket besvärande. Vid det mötet som ombads han att lägga ned utredningen mot presidentens rådgivare Michael Flynn. James Comey fanns begäran “very disturbing” men uppfattade det inte som en direkt order. Comey bekräftade också att han meddelat Donald Trump att han inte var föremål för någon utredning. Något Trump ville att Comey skulle gå ut med publikt.

Comey var också tvärsäker i sina svar gällande huruvida Ryssland har blandat sig i det amerikanska presidentvalet och huruvida de har begått intrång i det demokratiska partiets datorsystem. Han var ika säker på att han också fick sparken på grund av utredningen av Rysslands inbladning i det amerikanska valet.

Läckte

James Comey berättade vidare att han valde att lämna över informationen till medierna om sitt PM med hjälp hjälp av en god vän, en professor vid Harvard. Det betyder att en av de “läckor” som Donald Trump jagat var hans egen före detta FBI-chef. Notera nu att vid tidpunkten så var Comey före detta FBI-chef och en helt vanlig privatperson.

Comey bekräftade också att flera av de artiklar som New York Times, Washington Post och andra har skrivit var korrekta i sitt innehåll. Comey berättade vidare att det fanns artiklar där allt inte var korrekt.

Sammanfattningsvis så visar Comey vittnesmål att den sittande presidenten uppenbarligen inte riktigt vet var hans rättigheter och skyldigheter egentligen börjar och slutar. Det är också uppenbart att Trump ställt flera mycket ovanliga krav på James Comey, krav om lojalitet och att han skulle göra vissa uttalanden bland annat.

Den öppna delen av förhöret tog nästan tre timmar och efter en paus så vidtar den slutna delen av förhöret.

Fotnot: Sedan texten ovan skrevs så har jag ändrat i ordalydelsen runt Comeys överlämnade av information till medierna för att förtydliga. Som privatperson är James Comey i formell mening ingen läcka.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.