Striden om Mosul - 360 graders video

Striden om Mosul – 360 graders video

Brittiska BBC har satt en mycket speciell kamera på en helikopter och sedan flugit in över Mosul, Syrien.

Ska du se videon så öppna den i YouTube-appen om du använder en iPhone eller en iPad. 360 grader innebär också verkligen 360 grader. Du kan vrida hela bilden precis som du vill ha den, hela horisonten runt.

Bildmaterial

Vid sidan av den fantastiska tekniken så finns även ett unikt bildmaterial som visar hur hårt staden drabbats av alla strider. Bakom den fascinerande tekniska fasaden ryms krigets alla fasor och tragedier. Här finns också bildbevis på hur Daesh använt sig av mänskliga sköldar i kriget.