Så här skyddar Cloudflare hatets distributörer

Så här skyddar Cloudflare hatets distributörer

Nynazister, fascister, höger- och vänsterextremister har en sak gemensam – Cloudflare. Det är här, bakom hostingföretagets skyddande digitala murar som du hittat hatets distributörer.

Cloudflare har inte bara extremhögern och extremvänstern som kunder. Här finns även islamisterna, jihadisterna och de religiösa fanatikerna.

The operations of such extreme sites are made possible, in part, by an otherwise very mainstream internet company — Cloudflare. Based in San Francisco, Cloudflare operates more than 100 data centers spread across the world, serving as a sort of middleman for websites — speeding up delivery of a site’s content and protecting it from several kinds of attacks. Cloudflare says that some 10 percent of web requests flow through its network, and the company’s mainstream clients range from the FBI to the dating site OKCupid.

ProPublica

Skickar vidare

Cloudflare har också som policy att skicka vidare eventuella klagomål till ägaren och innehavaren av en webbplats. Det innebär att om du reagerar och protesterar mot en nynazistisk webbplats som ligger hos Cloudflare så kommer ditt klagomål, inklusive ditt namn, epostadress och andra uppgifter att skickas till vidare till den som äger webbplatsen.

Hotats

ProPublica har talat med flera privatpersoner som hotats och trakasseriets sedan de anmält webbplatser till Cloudflare. De webbplatser som ProPublica har granskat ägs och drivs också av individer som i inlägg klargjort att de kommer att “ta hand om alla klagomål” hårt och snabbt.