Så fuskas det i Pokémon GO

Så fuskas det i Pokémon GO

Pokémon GO är ett av de populäraste spelen i Apples App Store och dagligen spelar miljoner spelare och jagar de små digitala monstren. Alla spelar dock inte enligt reglerna utan det fuskas.

Spoofing

Pokémon GO bygger på var du är och det bestäms av din GPS-position. Något som fuskare snabbt anammat och använt sig av det som kallas spoofing. De förfalskar helt enkelt sin position, matar in falska positioner i spelet och kan förflytta sig över stora områden utan att ens lämna soffan. De tar över gym och fångar ovanliga Pokémons, sittandes på ett och samma ställe.

Nu har Niantic börjat att sätta stopp för fusket genom att kontrollera var du stöter på en Pokémon. Det innebär att platsen där en Pokémon sågs inte får, eller kan vara för långt ifrån platsen där den fångas.

Spoofing är speciellt illa sett därför att det drabbar andra spelare. De som går och som verkligen kämpar för att erövra gym.

Cycling

Detta är också ett fusk som drabbar andra spelare. Du använder flera konton och använder ett konto för att placera in Pokémons i ett gym och ett annat för att erövra samma gym. Kontona tillhör olika team vilket betyder att båda teamen och andra spelare förlorar.

Botting

Flera konton skapas och till dessa konton kopplas automatiska spelare, bottar/boots. Det är inga riktiga spelare men de ser ut att röra sig inom ett visst område och de samlar in den information de skulle ha fått om de vore riktiga spelare. Informationen skickas till en scanner som används av spelare för att se var Pokémons finns.

Niantic har olika algoritmer för att lokalisera de här kontona/spelarna och nu har ett utstuderat sätt börjat användas för att så ut dem – shadow ban. Istället för att stoppa dessa bottar så markeras kontona och bara mycket vanliga Pokémons visas. Det innebär att det blir svårare att upptäcka att kontot “bannats”.

I spelarkretsar så ses lokala scanners som mindre skadliga då de inte drabbar andra spelare i samma grad som cycling och spoofing.

Tredjepart

Niantic har även flaggat och “bannat” riktiga konton som används av spelare därför de har använt tredjeparts-appar som loggat in antingen på de egna kontona eller på andra. Något som inte är tillåtet enligt användaravtalet.

Jag har följt ett antal diskussionstrådar på Reddit och den bild jag får är att spelarna irriteras mest av de som tar över gym. Det anses vara den värsta formen av fusk medan lokala scanners är något som många tycks ha överseende med.

Straffen

Bryter du mot  Niantics regler så kan du drabbas av det som alltså kallas shadow ban vilket inbetyder att du inte kommer att se eller kunna fånga andra än de vanligaste Pokémons under en vecka. Du kan också drabbas av det som kallas soft ban och då blir det mycket svårt att fånga en Pokémon överhuvudtaget. En softban brukar handla om några minuter.

De här två metoderna använder Niantic som en slags varning och för att säga “vi ser vad du gör och vi gillar det inte”. Niantic kan också visa en varning direkt i appen (bilden här intill). I först fall så kan du bli av med dit tonat helt och hållet och det betyder att du får börja om från början igen.

Sociala medier

I sammanhanget så har tips via sociala medier diskuterats. Är det också fusk?

Tanken med spelat är du ska röra dig, ha roligt med andra och tips via sociala medier, Twitter eller sms landar i en slags gråzon. Niantic kan omöjligen styra eller upptäcka det och för att informationen ska ha något värde måste du finnas i närheten. Dessutom finns ju en inbyggd funktion, Sightings/Nearby som kan sägas motsvara tips eller sägas att vara något liknande.

Rådet i sammanhanget är att inte använda tredjeparts-appar som loggar in på ditt konto och att inte använda bottar/boots-konton. Det är definitivt mot reglerna liksom att använda falska GPS-uppgifter.

 

Missa inte Mackens fråga!
Share This