Pokémons dyker upp oftare

Pokémons dyker upp oftare

Enligt data som samlats in av PokemongoHub så har Pokémons blivit vanligare de senaste dagarna.

Det handlar om en uppgång med minst 15 procent i stadsområden.

Data observation and summary

On the spawn increase:
The increase in spawn was not instant, it slowly grew to roughly 15% over 27.04 and 28.04
There was no increase in the number of spawn points
The amount of encounters per spawn point was increased
There was no dramatic increase in spawn “rarity”
with more spawns comes a bigger chance of rare encounters, but nothing dramatic

Informationen har samlats in automatiskt och enligt Pokemongohub så pekar informationen mot att antalet Pokémons som dyker upp (spawn) har blivit vanligare. Fler Pokémons helt enkelt.

Gym

Kod i den senaste versionen av Pokémon GO pekar mot att Niantic snart är klara att lansera den nya, uppdaterade funktionen för gym. All kod är ännu inte på plats men en genomgång av kod visar att ny kod har lagts till. Det är ett arbetssätt som Niantic har använt sig av fölera gånger tidigare. Kod läggs till i bitar tills hela funktionen är på plats – då lanseras sedan den nya funktionen.

Niantics chef, John Hanke, har sagt i intervjuer att just gymfunktionen är något som Niantic vill utveckla mer och förbättra. Nu kan en ny, uppdaterad funktion komma i npgon av de kommande uppdateringarna.

Missa inte Mackens fråga!
Share This