Nytt bakslag för Uber, bedöms vara ett taxiföretag

Nytt bakslag för Uber, bedöms vara ett taxiföretag

Uber har envist hållit fast vid att vara en app och ett mjukvaruföretag. EUs generaladvokat Maciej Szpunar har nedan uppfattning – Uber är ett taxiföretag.

Även om den bedömning inte är bindande så kan den få stor inverkan på Ubers fortsatta verksamhet inom hela EU. Ärendet tas nu vidare till EU-domstolen som har att avgöra saken och det är inte alls osannolikt att domstolen delar Maciej Szpunars bedömning.

Taxiföretag

Därmed är Uber ett taxiföretag och måste söka licenser och tillstånd som alla andra taxiföretag.

New York Times