Så här skyddar du dig mot Dok, nytt malware

Så här skyddar du dig mot Dok, nytt malware

Dok är ett nytt malware, en trojan, som infekterar ett sårbart system och som sedan kan samla in praktiskt taget all kommunikation, även via SSL. Så här undviker du att åka dit.

Dok sprids via bifogade filer och just nu så ser det ut som att måltavla är europeiska användare. Det är filer, ZIP-filer, som sprids via e-post i falska mail. Det finns rapporter om olika sorters rapporter som skickas ut och där mottagarna uppmanas att ladda hem och installera en smittad fil. Mailen kan se ut att komma från din bank, ditt flygbolag eller ett investeringsbolag.

Kontrollera därför bifogade filer, speciellt packade filer, zip-filer extra noggrant.

Kolla avsändarna

Filerna skickas från falska, ofta påhittade avsändare och ofta så stämmer inte avsändare och e-postadress med varandra.

Kontrollera därför avsändaren, noga. Det kan du enkelt göra i Apples Mail genom att kontrollera att den e-postadress som visas stämmer med den som finns i mailet. Under View/Visa en bit ned i menyn så finns en möjlighet att visa mer information om avsändaren – view all headers.

. Packa inte upp bifogade filer
. Kontrollera användarna

Två enkla steg för att slippa att drabbas.

Stoppas

Då ett licensierat användarkonto använts för att utveckla Dok så kan du räkna med att Apple kommer att stänga ned det kontot inom kort – om det inte redan har stängts ned när det här publiceras.

Det i sin tur betyder att om du använder standardinställningarna i din Mac så kan inte Dok installeras med mindre än att du loggar in och tillåter osignerade filer att installeras i din dator.

Dok utgör, sammantaget, ett mindre, begränsat hot då det kräver att användaren ska göra en flera saker för att en dator ska kunna smittas och för att Dok ska kunna spridas vidare. Det är inte detsamma som att du kan negligera hotet eller att det inte de facto är ett hot. Det är bara inte ett så allvarligt hot som en del nyhetsbloggar och medier vill göra gällande.

 

Fotnot: Apple har nu meddelat att det aktuella utvecklarkontot har stängts ned vilket innebär att Dok inte kan installeras på en standard Mac med mindre än att du som användare slår av GateKeeper.