Är det ekot från Watergate som vi hör?

Är det ekot från Watergate som vi hör?

Sally Yates, tillförordnad justitieminister avskedas sedan hon valt att inte genomdriva Donald Trumps inreseförbud därför att hon ansåg att det var ett konstitutionsvidrigt beslut. Hon får sparken. Mike Flynn, presidentens rådgivare får sparken för sina kontakter med Ryssland. FBI-chefen som ska utreda dessa kontakter sparkas. Är det ett eko från Watergate som vi hör?

Watergateaffären handlar om ett inbrott i demokraternas högkvarter, pengar som slussats från olika fonder som kontrollerades av Richard Nixon och om ett omfattande försök atttysta ned hela skandalen där allt från att undanhålla dokument till att radera i bandinspelningar förekom.

Saturday Night Massacre

I den affären, som slutar med att Richard Nixon tvingas att avgå inför hotet om riksrätt, fanns ett annat inslag – många av de som visste något och vars kunskaper kunde hota Nixon sparkades.

Fär att utreda anklagelserna mot Nixon-administrationen tillsattes en specialåklagare som krävde att fått bandinspelningarna från Vita Huset. Nixon vägrade och bad sin justitieminister, Elliot Richardson, att avskeda åklagaren, Archibald Cox. Richardson vägrade och avgick. Även den biträdande justitieministern William Ruckelshaus vägrade att sparka Cox och avgick. Näste chef i rangordningen, Robert Bork, tänkte också avgå av samma skäl men ombads att stanna kvar därför att det annars skulle ha varit helt tomt på höga chefer inom Justitiedepartementet. Bork avskedade till slut Archibald Cox.

Medierna döpte alla avgångarna och alla turerna till Saturday Night Massacre och även om vi har en bit kvar till så omfattande utrensningar så kan det tydas ett mönster där Donald Trump sparkar alla som kan komma med invändningar eller som inte gör exakt som han säger. Ett fullständigt livsfarligt scenario eftersom presidenten själv så påtagligt visat att han både behöver kloka rådgivare och han behöver lyssna på dem.

Utredare

Nu kommer den förre FBI-chefen Robert Mueller att utreda Trump-administrationens ryska kontakter och det är ett namn och en person som har stor respekt med sig inom båda de politiska lägren. Robert Mueller accepteras av både demokrater och republikaner och han kan det politiska och det juridiska spelet.

Sedan återstår att se om Robert Muellers slutsatser och resultat kommer att godtas av båda lägren.