Apples problem på den kinesiska marknaden heter WeChat

Apples problem på den kinesiska marknaden heter WeChat

Apples satsning på den kinesiska marknaden har inneburit ett insteg på en jättemarknad som visat sig fungera helt annorlunda än övriga marknaden där Apple är verksamma. Den största skillnaden heter WeChat.

WeChat är de kinesiska användarnas motsvarighet till en hel plattform med chattfunktioner, sociala funktioner men inte minst en mängd andra tjänster och funktioner. Du kan betala saker med/via WeChat och du kan boka tjänster och varor via WeChat.

WeChat

WeChat är en viktig och integrerad del av de 900 miljonerna användarnas vardag. Du betalar buss och tåg till jobbet, du betalar din lunch, du bokar bord på en restaurang, du ordnar en taxi och du läser nyheter via WeChat. Det finns överhuvudtaget ingenting, ingen tjänst eller någon app utanför Kina som ens påminner om WeChat.

WeChat fungerar dessutom likadant på iOS, som på Android och på de inhemska mobiltelefoner som du inte kan köpa utanför Kina. Som användare straffas du alltså inte PM du byter telefon när du köper en ny smart telefon. Du kan byta från Android till iOS och tvärtom och fortfarande ha tillgång till WeChat.

Naturally, WeChat works the same on iOS as it does on Android. That, by extension, means that for the day-to-day lives of Chinese there is no penalty to switching away from an iPhone. Unsurprisingly, in stark contrast to the rest of the world, according to a report earlier this year only 50% of iPhone users who bought another phone in 2016 stayed with Apple:

Ben Thompson

WeChat

WeChat betyder också att en kinesisk användare egentligen inte behöver en särskilt avancerad smart telefon. Det räcker med WeChat vilket de facto betyder att WeChat är sitt eget operativsystem, sin egen plattform och det kinesiska användare behöver – inte iOS, Android eller något annat operativsystem.

Det betyder också att Apple inte kan räkna med samma lojalitet som utanför Kina. I Kina köper runt 50 procent av iPhone-användare en ny iPhone. Utanför Kina ligger den siffran på runt 80 procent.

Läs Ben Thompson analys och genomgång. Den är lång, grundlig och den visar på vad Apple ställs inför på den kinesiska marknaden – WeChat.