Apple Watch kan upptäcka onormal hjärtrytm

Apple Watch kan upptäcka onormal hjärtrytm

Apples klocka Apple Watch kan upptäcka onormal hjärtrytm och en färsk studie gjord vid University of California, San Francisco, visar att klockan kan göra det helt korrekt i 97 procent av fallen.

Teamet har utvecklat en app, Cardiogram, som användes i testerna och studien. Över sex tusen individer har testats och appen och klockan kan upptäcka och varna för de vanligaste avvikelserna och rytmstörningarna.

Cardiogram began the study with UCSF in 2016 to discover whether the Apple Watch could detect an oncoming stroke. About a quarter of strokes are caused by an abnormal heart rhythm, according to Cardiogram co-founder and data scientist for UCSF’s eHeart study Brandon Ballinger.

Studien fortsätter nu med förhoppningen att kunna utveckla de algoritmer och beräkningar som används.

Techchrunch