Apple fräschar upp alla sina äldre butiker

Apple fräschar upp alla sina äldre butiker

Apple har nu genomfört uppdateringen och uppfräschningen av sina lite äldre butiker. Över en natt, mellan den 16 och den 17 maj så genomfördes förändringen.

Det är inredning som byts ut, färger och den reklam som visas inne i butikerna. Visningsytorna görs om och Apples produkter placeras om – allt för att butikerna ska få ett nytt, lite mer moderna och anpassat utseende.

The images show Apple Store employees begin overhauling the store design. These specific images were taken at a New Jersey Apple Store which does not feature Apple’s latest retail store design. As you can see in the images, Apple will be placing black curtains over the windows so those passing by can’t get a look at what’s changing with the overhaul.

9 to 5 Mac

Apple planer för sina butiker är att de inte längre bara ska vara butiker. De ska vara mötesplatser och som ett led i det så utökar Apple sitt utbud av gratiskurser och seminarier i butikerna.