Apple visar på värdet av tillgänglighet

Apple visar på värdet av tillgänglighet

Apple visar på värdet av tillgänglighet

Apple har under många år drivit ett program för att se till att deras produkter är tillgängliga för alla, oavsett förutsättningar.

Apple har fått flera priser under åren från olika organisationer för att arbete och nu  uppmärksammas den design och de lösningar som Apple använder i sina prylar.

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EHAO_kj0qcA

 

 

Liked it? Take a second to support Mikael Winterkvist on Patreon!

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.