Trump kan aldrig vinna kriget mot medierna

Trump kan aldrig vinna kriget mot medierna

Trump kan aldrig vinna kriget mot medierna

Donald Trump fortsätter sitt krig mot medierna och överväger nu att dra in de dagliga pressträffarna i vita Huset och enbart börja att meddela sig via utskrivna pressmeddelanden.

Det här är ett krig som Donald Trump aldrig kommer att vinna och aldrig kan vinna. Detta av ett enkelt och lättbegripligt skäl – han har fel.

Medierna är inte folkets fiender och medierna ljuger inte medvetet. Det är inte mediernas roll att vara propagandatrumpeter åt Donald Trump lika lite som att det är hans världsbild som har tolkningsföreräde eller är den som är korrekt.

Beroende

Donald Trump själv är också beroende av att medierna för ut hans budskap och hans politik. Politik är att vilja att göra saker och för att kunna göra saker så är du beroende av allmänhetens och medborgarnas förtroende och stöd. Donald Trump har historiskt låga förtroendesiffror, rekordlåga, och det fungerar inte med att vifta undan alla opinionsundersökningar och all statistik med att det är “Fake News”.

Trump är beroende av väljarnas stöd även mellan valen och han är beroende av sitt eget partis stöd. Något som just nu ter sig något mer än bara vacklande efter det att han på lösa grunder avsatt landets FBI-chef.

Okunskap

Dessutom börjar något ännu mer alarmerande dyka upp i amerikanska press – en misstanke om att landets president faktiskt är djupt okunnig i de flesta ämnen som en amerikansk president förväntas att behärska.

I mötena med Angela Merkel blev han tillrättavisad elva (11) gånger när han ville att USA och Tyskland skulle ingå ett handelsavtal. Tyskland är som bekant medlem i EU och alla eventuella avtal skrivs med EU, inte enskilda länder.

Han tycks ha brister i sina kunskaper om landets konstitution, hur federala domstolar fungerar, hur det federala styret fungerar och hur landet styrs.

Ekonomi

Trumps brister slår inte igenom i bara det han gör utan även i det han säger.

Last quarter, it was just announced our gross domestic product— a sign of strength, right? But not for us. It was below zero. Whoever heard of this? It’s never below zero.

– Donald Trump, presidential announcement speech, June 16, 2015

Gross domestic product, bruttonationalprodukt, kan inte vara noll. Det är det sammanräknade värdet av alla varor och tjänster som produceras inom ett land, BNP. Det är något du får lära dig på mellanstadiet.

We don’t have victories anymore. We used to have victories, but we don’t have them. When was the last time anybody saw us beating, let’s say, China in a trade deal? They kill us. I beat China all the time. All the time.

Det är inte heller sant. För det första bygger inte handeln med Kina på en massa avtal utan på medlemskap i World Trade Organization. Via denna organisation så har USA riktat krav mot Kina och sedan 2009 så har USA krävt åtgärder mot Kina och vunnit 60 procent av dem, 14 av 23 fall.

I en primärvalsdebatt 2015 så hävdade Donald Trump att Trans-Pacific Partnership (TPP), avtalet, var skapat för att ge Kina ett markant övertag på USA. Det är väl egentligen bara ett problem med et påståendet – Kina är inte med i Trans-Pacific Partnership (TPP).

Rådgivare

Donald Trump har sagt att han inte behöver rådgivare. Han är så smart att han kan allt ändå. Uttalanden i intervjuer och tal motsäger det. Tvärtom verkar det som om Donald Trump ofta är dåligt påläst och han har som sagt påtagligt svårt att hålla reda på termer, fakta och förhållanden.

Ur den synvinkeln vore det ju onekligen absolut bäst om han drog sig tillbaka till Vita Huset, slutade twittra och slutade att ge intervjuer. Det är ju en sak att ge intryck av att vara okunnig och nedan att öppna käften och avslöja att du faktiskt är det.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.