Här är den viktiga frågan i sammanhanget

Här är den viktiga frågan i sammanhanget

Här är den viktiga frågan i sammanhanget

Världen hitills största globala attack kunde genomföras därför att en underättelseorganisation valde att inte berätta för det berörda företaget att deras produkt hade ett allvarligt säkerhetshål.

Det är inte hela förklaringen men det är en högst väsentlig del av den. NSA valde att hemlighålla buggen i Windows för att själva kunna använda och exploatera den. NSA valde att inte berätta för Microsoft om att Windows-datorer kan kapas med speciell mjukvara.

Hemlighållande

Resultatet av detta hemlighållande och hela systemet med att köpa och sälja information om buggar är sjukt på så många plan och som sagt – det här resultatet av detta system.

Sjukhus utslagna, patienter som inte får nödvändig vård, företag som tvingas att stänga ned produktionen, kommuner vars verksamhet störs och enskilda som drabbas av obrukbara system.

I fredags så utnyttjades den kunskapen sedan den läckt ut och publicerats på nätet. Det är också något vi erfarenhetsmässigt också vet att det alltid inträffar – information läcker ut.

Sjukt

Det är därför hela detta system med buggar, säkerhetshål och kunskapen om dem är så bottenlöst sjukt. Det innebär att USAs underättelsetjänst håller inne med information som kan göra amerikanska företags produkter säkrare och bättre. Det innebär att organisationer vars hela fundament vilar på uppgiften att se till att skydda medborgare gör precis det rakt motsatta.

Den viktiga frågan är alltså inte hur vi ska kunna distribuera buggfixar snabbare. Den viktiga frågan är inte hur företagen ska göra sina produkter säkrare.

Den viktiga frågan är hur vi kan tillåta underättelseorganisationer och myndigheter att tiga om viktig information som ytterst berör oss som konsumenter och användare?

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.