Apple köper data specialist

Apple köper data specialist

Apple köper data specialist

Apple har köpet Lattice Data, ett företag som är specialister på att strukturera ostrukturerad data. Något som kan göra ett exempelvis Siri blir bättre på att förstå oss.

Det handlar om maskininlärning, AI och en massa data som behöver sorteras och struktureras. Det är det Lattice Data är specialiserade på. För oss som vanliga användare så skulle det kunna innebära att Siri blir lite smartare och förstår vad vi vill bättre.

Dark data is unstructured data such as text and images. Lattice turns dark data into structured data with human-caliber quality at machine-caliber scale.

Priser uppges vara 200 miljoner dollar och Apples enda kommentar är standardversionen.

“Apple buys smaller technology companies from time to time and we generally do not discuss our purpose or plans.”

Techchrunch

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.