Nu hittar du den andra säsongen av Sense8 på Nettlix

Nu hittar du den andra säsongen av Sense8 på Netflix

Nu hittar du den andra säsongen av Sense8 på Netflix

Nu finns den andra säsongen av J. Michael Straczynski, Lana Wachowski och Lilly Wachowskis tv-serie om en grupp människor som är sammanlänkade mentalt på Netflix.

Gruppens medlemmar upptäcker en dag att de är sammanlänkade på ett mycket nära och intimt sätt. De upptäcker varandra, varandras liv och de hjälper varandra tills en dag då de inser att deras existens utgör ett hot för några som jagar dem.

Gruppen anses utgöra ett mot mot tingens ordning och därför måste de oskadliggöras.

Liked it? Take a second to support Mikael Winterkvist on Patreon!

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.