Nu görs sista finputsen på Apple Park

Nu görs sista finputsen på Apple Park

Nu görs sista finputsen på Apple Park

Nu gör den sista finputsen av Apples nya huvudkontor, Apple Park.

De senaste bilderna och videon visar hur landskapsarkitekterna nu släppts lösa och hur området runt alla byggnaderna fixas till. Det är själva parkområdet som nu färdigställs. Parker, träd, promenadvägar och löparbanor görs klara.

 

 

Liked it? Take a second to support Mikael Winterkvist on Patreon!

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.