Därför har jag slutat att läsa Expressen

Därför har jag slutat att läsa Expressen

Okej, Expressen, ni vinner. Jag ger upp och slutar att läsa er tidning. Jag slutar att läsa därför att jag inte får det, läsa.

Ni envisas med att tvinga på mig video, det ni kallar tv och det spelar ingen roll om jag vill läsa en krönika eller läsa en nyhet. Ni försöker tvinga på mig videoinslag i alla fall.

Ni automatstartar era videor och ni kastar in dem som en popup mobilt.

Ni vinner

Så okej, ni vinner. Jag slutar läsa Expressen helt enkelt därför att jag inte får det. Ni vill inte att jag jag ska läsa er tidning. Ni vill att jag ska tvingas att se ett tv-inslag där någon läser upp det jag hade tänkt att läsa. Ni tvingar på mig irriterande, störande videoinslag när jag vill läsa en krönika, i lugn och ro.

Jag har med olika tekniska hjälpmedel och inställningar periodvis lyckats att bli av med alla era videoinslag men det har nu utvecklats till en katt-och-råtta lek där ni hela tiden försöker hitta på nya sätt att störa mitt läsande.

Hoppande

Ni skickar upp gula popups i nederkant, ni startar videor automatiskt, det är ett scrollande, blinkande och hoppande och så nu dessa popups även mobilt. Ni ger ett skränigt, högljutt och irriterande påträngande intryck när jag helst av allt bara vill läsa. Vill jag se på tv så gör jag det. Vill jag lyssna på radio så gör jag det. Jag vill inte blanda och jag vill inte bli störd när jag försöker läsa en krönika eller en text.

Missförstå mig rätt nu – Internet är ett eget media där du kan blanda ljud och bild. Det är det som är nätets styrka men det att ni gör Expressen är fel och ger intrycket att ni inte tror på er egen styrka och det ni producerar. Ni litar inte på att jag ska välja att ta del av er tv, radio och att jag ska klicka på alla era popups så ni tvingar på mig dem istället.

Reuters

Reuters gjorde en stor undersökning förra sommaren, Reuters Digital News Report, där konsumenternas medievanor undersöktes och det alltmer utbredda användandet av video var en av sakerna som Reuters tittade närmare på.

Reuters Digital News Report framgår att nyhetskonsumenter på nätet bara lägger ned 2,5 procent av sin tid på videoinslag. Motståndet mot webb-TV är stort och 75 procent av de svarande i undersökningen i 26 länder uppger att de bara vid enstaka tillfällen, eller aldrig, tittar på nyhetsinslag på nätet. T

Journalisten

De som tittar ligger på under 3 procent och de som sällan eller aldrig tittar ligger på 75 procent. Ändå envisas Expressen och andra med att producera videoinslag som alldeles för ofta är någon som läser upp den text du just tänkt läsa eller så är det någon som stor och håller en tingsrättsdom i handen och läser innantill. Vet jag nu redan innehållet i domen och om min avsikt är att läsa vad en av Expressens sportkrönikören tycker i ämnet så dyker en popup upp med videoinslaget. Det är störande, irriterande och ur journalistisk synvinkel fullständigt onödigt såvida inte Expressen blandat samman journalistik med att vara tjatig, högljutt och synnerligen irriterande.

Kvällstidningarna

Jag är mycket väl medveten om att alla gnäller på kvällstidningarna. Vi skäller, säger att vi inte tror på dem och inte läser dem men våra undersökta medievanor visar att det inte riktigt är så. Vi läser och bläddrar i dem, läser nöjesartiklarna, skvallret och från tid till annan så uppskattar vi deras granskningar och undersökande journalistik.

Nu har jag slutat att läsa en av dem, Expressen, därför att jag inte får det, läsa.

Missa inte Mackens fråga!
Share This