Svenska medier: Hoten är organiserade och vill tysta oss | SVT Nyheter

Svenska medier: Hoten är organiserade och vill tysta oss | SVT Nyheter

Svenska medier: Hoten är organiserade och vill tysta oss | SVT Nyheter

Hot mot svenska journalister ökar och polisanmäls allt mer. Det säger fem av Sveriges största medier i en enkät som Kulturnyheterna har gjort. Många ser nu också tydligt hur trakasserier och hot orkestreras på sociala medier för att försöka tysta granskningar av främlingsfientlighet.Hoten mot journalister ökar: Bara den senaste månaden har enskilda reportrar mordhotats, fått sina adresser uthängda på nätet och trakasserats i sina hem till följd av granskningar av näthatets miljöer.– Hoten är tveklöst fler och de riktar sig inte bara mot anställda medarbetare utan också mot anställdas familjer, säger Expressens chefredaktör Thomas Mattsson.Flera rapporter har under det senaste året bekräftat denna bild: En undersökning från branschorganisationen Utgivarna visar på en ökning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rapport ”Mediebranschen – hot, risker och sårbarhet” beskriver läget som ett hot mot demokratin och Svenska Journalistförbundets rapport ”Hoten och hatet mot journalister” visar att tre av tio journalister idag undviker känsliga ämnen på grund av rädsla för trakasserier.

Källa: Svenska medier: Hoten är organiserade och vill tysta oss | SVT Nyheter

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.