EFF vägrar att backa inför hot från patenttroll

EFF vägrar att backa inför hot från patenttroll

EFF vägrar att backa inför hot från patenttroll

Electronical Frontier Foundation har sedan länge publicerat olika patent som de korat till Stupid Patent of the Month. Nu har ett av de utpekade bolagen bakom ett sådant patent inlett en strid med EFF, som vägrar att backa.

I juni 2016 beskrevs ett patent i Australien där lagring av information beskrevs ch ritades upp grafiskt. Patentet avsåg alltså den grafiska bilden och patentet ägs av Global Equity Management (SA) Pty. Ltd. (GEMSA) som EFF betecknade vara ett klassiskt patenttroll.

Domstol

GEMSA hårde av sig och krävde att EFF skulle plocka bort artikeln. EFF vägrade. GEMSA tog då saken till australiensiskt domstol och lyckades få en dom på ett EFF skulle plocka bort artikeln. EFF vägrade igen och detsamma gäller det skadestånd som GEMSA ville ha på 750 000 dollar.

Artikeln ligger fortfarande kvar på EFFs hemsida.

Slår tillbaka

Efter att ha anlitat en australiensisk advokatbyrå för att tillbakavisa GEMSAs första krav så slår nu EFF tillbaka och stämmer GEMSA för att klargöra att australiensisk lag inte kan tvinga ett amerikanskt företag att plocka bort åsikter och tankar – vilka skyddas av den amerikanska konstitutionen.

San Francisco—The Electronic Frontier Foundation (EFF) filed a lawsuit yesterday against a company that’s using foreign laws to stymie EFF’s free speech rights to publish information about and criticize its litigation over a patent featured in EFF’s “Stupid Patent of the Month” blog series.

The company, Global Equity Management (SA) Pty Ltd (GEMSA), owns a patent claiming the idea of using “virtual cabinets” to graphically represent different operating systems and storage partitions. GEMSA has filed dozens of patent infringement cases in the U.S.

EFF

Fotnot: Jag är sedan länge medlem i EFF och jag stödjer deras arbete.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.