Så här ställer du in individuella läskvitton

Så här ställer du in individuella läskvitton

Så här ställer du in individuella läskvitton

Så här ställer du in individuella läskvitton

Så här ställer du in individuella läskvitton

En nyhet i iMessage (funktionen har funnits där ett tag) är att du kan ställa in läskvitton per individ – och inte för hela tjänsten. Kan vara smidigt att använda om du inte vill skicka läskvitton till alla, bara till ett utvalt få.

Så här gör du:

. Starta Messages/Meddelanden
. Klicka på en den aktuella kontakten i Meddelanden
. Klicka på I som i Info
. Här kan du ställa in att skicka ett ett läskvitto

. Klart!

Nu kommer ett läskvitto skickas, bara till den här kontakten och inte till några andra.

Ett läskvitto visar när du har läst ett mottaget meddelande hos avsändaren.

 

Liked it? Take a second to support Mikael Winterkvist on Patreon!

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.